Kdo jsme a co je naším cílem

01

08 2021

Kdo jsme a co je naším cílem

Co je chráněná dílna, koho chráníme a proč

Lidská společnost není složena jen z lidí silných, zdravých a zcela soběstačných. Jsou mezi námi lidé, kteří mají ztížené možnosti. Jsou to lidé s životem komplikovaným nemocí. Mezi zdravím a nemocí je někdy nezřetelná hranice, ale nemoc je stav, kdy člověk něco ne-může. Co všechno nemůže, závisí na nemoci, která ho omezuje a která vytváří těžko překonatelný handicap. Naše společnost, založená na úspěchu a výkonu vytlačuje své ne-mocné na okraj. Pokud se člověk zatížený svým handicapem uchází na trhu práce o místo, které je koncipováno pro zdravého, nemá v konkurenci zdravých uchazečů příliš velkou šanci. Buď místo vůbec nedostane, nebo si ho díky nesplnitelným nárokům neudrží. V naší chráněné dílně si ale myslíme, že je to velká škoda nejen pro samotné lidi se zdravotními omezeními, ale pro celou společnost, protože v každém člověku dřímá potenciál, který společnost ztrácí, nenechá-li ho rozvinout.

Naše práce je založená na úctě člověku v jeho komplikované životní situaci. Pro každého jednotlivého zaměstnance hledáme takové uplatnění, které by ho společensky emancipovalo. Vytváříme tedy taková pracovní místa, která mohou být obsazena našimi ne-mocnými zaměstnanci. Mnohdy je to komplikované, protože úkon, který by zvládl zdravý člověk sám, je rozdělen tak, aby na něm mohli svůj díl práce vykonat i ti nejslabší. Výsledkem je služba nebo výrobek, který nenese žádné známky handicapu, je bezchybný a kvalitní. A každý, kdo se na něm podílel může být na svou práci hrdý, Vytváříme společenství, ve kterém pracovníci zažívají úspěch. Jediná podmínka, která je u nás nepřekročitelná, je zájem pracovat a zůstat. S tím ostatním si všichni navzájem úspěšně pomáháme.